วันจันทร์ที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2553

บทบาทสมาชิกวุฒิสภา.....

เวลาประมาณ บ่ายโมงเศษของวันที่ 8 พฤษภาคม 2549 ท่านศักดา สืบไกรสร ผู้อำนายการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครพนม ได้แจ้งทางโทรศัพท์ว่าขณะนี้ คณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีมติในการประชุม ครั้งที่ 51/2549 เมื่อวันที่30 เมษายน 2549 และ ครั้งที่ 54/2549 เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2549 ได้ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาจำนวน 109 คนและมีเราด้วยในจำนวนนั้น ให้ไปรับหนังสือที่ กกต.จังหวัด เพื่อเดินทางเข้ารายงานตัวกรุงเทพในวันที่10พฤษภาคมนี้
0000หลังจากโทรศัพท์สิ้นเสียงจากปลายสาย ...ในสมองที่หนักอึ้งมานานวันเพราะความคิดสับสนขัดแย้ง...ว่าเราไม่เคยคิดชั่วไม่เคยคิดทำเรื่องนอกรีตผิดกฎหมายเลือกตั้ง...เราต้องบริสุทธิ์...เราต้องได้รับมติเห็นชอบจาก กกต.เหมือนยกสิ่งที่แบกหนักตลอดชีวิตออกจากตัว...เมื่อได้รับข่าวดี